Sensormatic Blog

5G Teknolojisi Sağlık Sektörü İçin Neden Önemli?

Yüksek veri aktarımı hızını düşük gecikme süresiyle sağlayacak olan 5G’nin pek çok endüstride devrimsel değişikliklere yol açacağı öngörülüyor. Gelişen bağlantı hızı, doktor ve hasta ilişkisini de yeniden tanımlayacağa benziyor.

Her alanda büyük bir hızla gelişen teknoloji, sağlık hizmetlerini de yeni bir seviyeye taşıdı. Örneğin insanlar hastaneye gitmeden, giyilebilir tıbbi ölçüm cihazlarıyla sağlık durumlarıyla ilgili hassas verileri uzaktan ilgili sağlık kurumlarına ulaştırabiliyor. Bu sayede doktorlar hastalarının tedavi süreçlerini uzaktan gözlemleyip düzenliyor.

Ancak 5G’nin standart halini almasıyla beraber sağlık hizmetleri alanında çok daha önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bu gelişmelere ayak uydurmaları gerektiğini bilincinde olan Amerika Tabipler Birliği, Kasım 2018 tarihinde ABD’nin bağlantı gücü düşük bölgelerine yüksek veri aktarımını mümkün kılan kablosuz internet erişiminin sağlanması gerektiğini savunan bir bildiri yayınladı. İnternet erişimini olmadığı ya da yetersiz kaldığı sahalarda dijital sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması bu bildirinin yayınlanmasında önemli bir pay sahibi oldu.  Peki 5G sağlık hizmetleri alanında ne gibi yeniliklere gebe?

5G ile güçlendirilmiş bir Teletıp sistemi

Hasta ve doktor arasında mesafeleri ortadan kaldıran elektronik bilgi ve iletişim teknolojileri 5G ile yeni bir seviyeye taşınacak. İnternetin daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme hızıyla çalışıyor olması teletıp alanında kritik öneme sahip süreçlere sürat kazandıracak. Örneğin hastane ve saha dışındaki cihazlar birbiriyle bağlanarak hastanın uzaktan izlenmesini destekleyecek. MR ve MRG gibi büyük dosyalara sahip ölçüm cihazlarındaki veri çok daha hızlı bir şekilde indirilebilecek. Teletıp alanında sıklıkla kullanılan video görüşmelerde gecikmenin asgariye indirilmesi 5G’nin bir başka faydası olarak öne çıkıyor.

5G teknolojisi insanların sağlıklarını ve tıbbi durumlarını daha iyi yönetmeleri açısından kişiselleştirilmiş bir sağlık hizmeti imkanı sağlayacak. Pratisyenler, kişilerin sağlıklarını nasıl korumaları gerektiği konusunda önleyici tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor. Halihazırda hastaların giyilebilir teknolojiler ile gözlenmesi ve bu ölçümlere dayalı bir tedavi mümkün. Ancak 4G’nin hızı ile bu cihazların tam potansiyelini yansıtamadıkları biliniyor. 5G’nin sağlayacağı bağlantı hızı, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisine benzeri görüşmemiş düzeyde bir konuşma yeteneği verirken, önleyici tedavi yöntemleri için ihtiyaç duyulan verinin daha hızlı elde edilmesini sağlayacak.

VR ve AR teknolojileri ile kilometrelerce uzaktan ameliyat imkanı

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik ( AR) teknolojileri sağlık hizmetleri alanında 5G’nin etkisiyle kullanım alanını genişletecek. Yüksek görüntü kalitesi ve düşük gecikme ya da gecikme olmaksızın sağlanan kablosuz bağlantı, uzaktan kontrollü cerrahi müdahaleyi geliştirecek.  Bu yılın başlarında Çin’de yapılan testte 5G teknolojisinden faydalanan cerrah, 50 km uzaktaki robotik kolu kontrol ederek bir hayvana cerrahi müdahale gerçekleştirdi. Dünyanın ilk uzaktan kontrollü cerrahi müdahalesi olan bu test düşün gecikme süresi ve yüksek kalite görüntü ile doktorların hayati kararları en kısa sürede ve en doğru bilgiyle gerçekleştirebileceğini gösteriyor.

5G teknolojisinin standartlaşmasıyla ortaya çıkacak sayısız yenilik var. Yapay zeka, büyük veri, IoT, uzaktan izleme ve robotla müdahale dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinde kullanılan tüm teknolojiler 5G’nin yenilenmesiyle bir sonraki seviyeye taşınacak.

Yorum ekle