Sensormatic Blog

Artan siber saldırılar karşısında iş zekası nasıl korunmalı?

Covid-19 döneminde dünyada ve Türkiye’de çalışma ve eğitimin uzaktan gerçekleşmesiyle siber saldırı oranı 2020 yılında 2019’a göre yüzde 300 arttı. Saldırıların odağında bulunan şirketler, önemli ölçüde veri ve ciro kaybına uğradı. Artan teknolojiyle birlikte çeşitlenen siber saldırılar, iş zekasını da tehlike altına sokarken bu ataklardan profesyonel siber güvenlik hizmeti alan şirketler en az kayıpla çıkıyor.

Siber saldırıların iş zekasına olumsuz etkileri konusunda güvenlik sektöründe neler yapılabilir?

Şirketler yapıları gereği büyük miktarda veri üretir: Hangi ürün imal edildi? Nasıl pazarlandı? Kimlere satıldı? Yeni ürün ve hizmet talebi hangi yönde gelişti? Çalışanlar nasıl bir performans gösterdi? Üretim ve satış-pazarlamada hangi aşamalar kaydedildi? Rakipler neler yaptı? Pazar hangi boyuta ulaştı? Birbiri ardına sıralanması ve yanıtlanması gereken bu sorular dizisini, şirketin amaçlarına uygun şekilde işlenmesi ve kullanılabilir veri haline getirilmesi çok önemli. Burada devreye giren İş Zekası (Business Intelligence); kısacası ham verilerin işlenmesi anlamını taşıyor. Şirketlerin işlerini aksatmadan gerçekleştirmesi, büyümesi ve kârlı hale gelmesi için iş zekasının sağlıklı şekilde yürümesi şart. Bu gereksinimi bilen hacker’lar da en çok şirketlerin bu çabasına ket vurmak için çalışıyor.

Türkiye’de ciddi kayıplar yaşandı

Yaşadığımız Covid-19 dönemi siber saldırıların zirveye ulaştığı dönem olarak kayıtlara geçti. Çeşitli araştırmalara göre Türkiye’de siber saldırılar yüzde 300 oranında artış gösterdi. Bunda, daha önce 600 bin olan uzaktan çalışan sayısının – telekomünikasyondan savunmaya, enerjiden sağlık teknolojilerine kadar bir dizi kritik sektör de dahil neredeyse tüm beyaz yakalı çalışma dünyasının uzaktan çalışmaya geçmesiyle beraber – 6.6 milyon kişinin evden online şekilde iş hayatına devam etmesinin payı büyük.

Rakama bir de milyonlarca öğrenci ve öğretmen de eklenince, hacker’lar için büyük bir alan açıldı. Kişilere dönük siber saldırıların yanında, şirketlere ilişkin saldırılarda da büyük artış kaydedildi. Özellikle de e-ticaret, online satış, randevu, servis hizmetleri gibi kredi kartı ile müşteri hesap bilgilerinin de bulunduğu şirketlere dönük saldırılarda ciddi artışlar meydana geldi. Aynı zamanda birçok şirket veri ve iş gücü kaybına uğradı.

Birçok siber saldırı tipi var

Zararlı yazılımlar kullanan online korsanlar, endüstriyel şirketlerin tam robot üretim makinelerinden, akıllı şirket binalarının otomasyon sistemlerine şirket bilgilerinin saklı olduğu ana bilgisayarlardan müşteri bilgilerinin olduğu kayıtlara kadar pek çok noktaya çeşitli siber saldırılar gerçekleştirdi. Artan teknoloji nedeniyle tehlikelinin de arttığı siber savunma alanında fidye yazılımları, blockchain, deepfake, oltalama ve DNS zehirlenmesi, DDos ve DOS, oltalama, tedarik zincir saldırısı, şifre saldırısı, sahte site kurma gibi birçok yöntem denendi. Bu saldırılar karşısında, özel siber güvenlik hizmeti almayan şirketlerde ciddi zaman ve maddi kayıp meydana geldi.

Hesapları şaşırttılar

Şirketlerin uğradığı zararlardan biri de İş Zekası alanında oldu. Gerçekleşen bilgi kayıpları nedeniyle, işlenemeyen ham veriler şirketlerin tüm organizasyonlarının sekteye uğramasını beraberinde getirdi. Şirketlerin bugünü ve geleceği için paradan bile değerli olan verileri işlenemediği için, şirketin veri ambarları yeterince beslenemedi ve başta maliyet hesapları olmak üzere şirketler için hayati önemi bulunan iş yapış süreçleri, verimlilik, pazar analizi gibi süreçler sekteye uğradı. Yaptıkları çalışmaların ve gerçekleştirdikleri yatırımların veri karşılığını alamayan ya da eksik alan şirketler, sektördeki rekabette geriye düşerek büyük maddi kayıplar da yaşadı.

Siber saldırılara karşı güvenliği sağlamak önemli

İş Zekası noktasında siber güvenliği sağlayarak saldırılardan korunmak ve son teknoloji ile çalışan iş zekası çözümleri sayesinde şirketi daha da büyütmek mümkün. Bunun için profesyonel ekiplerden yardım almak ve şirketin geleceğini düşünen, daima yeni çözümler getiren 7/24 teknik destek verebilenler ile çalışmak gerekiyor. İş Zekası’na ilişkin alınacak hizmetler yeni normalin de gerektirdiği diğer çözümlerle beraber, şirketlerin hem siber hem de fiziksel güvenlik tehlikelerinden korunmasını beraberinde getiriyor. Elektronik güvenlik sistemleri ile şirketlerin çeşitli güvenlik gereksinimlerine çözüm üretilebilmektedir.

Yorum ekle