Sensormatic Blog

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kurumsal Kullanımı

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) uygulamaları sonunda geldi ve birkaç yıl öncesine kadar hayal olan şeyler tek tek gerçekleşiyor. Hatta, vaat edilen sanayi işleyişinde yaratacağı değer şimdiden kendini göstermeye başladı bile. IIoT üzerine yatırım yapan şirketler ve sanayi inovasyonu hızla limitleri zorluyor, sanayi çalışanlarına fayda sağlayacak yeni teknolojiler keşfediliyor. Bu yazımızda IIoT’nin Artırılmış Gerçeklik (AR) ile sunduğu kurumsal faydaları işliyoruz.

Yakın gelecekte üretimi en hızlı etkileyecek teknolojilerin biri Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality/AR) olacak. Bu alanın 2018 sonunda 11 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenirken; 2023’e kadar 60 milyar dolar gibi önemli bir hacme kavuşması öngörülüyor.

AR dendiğinde aklımız hemen video oyunlarına kaysa da yüksek verimlilik ve daha iyi bakım süreçleri gibi faydalar sağlayan Artırılmış Gerçeklik, şimdiden endüstride önemli bir etki yaratmış durumda. Günümüzde iş gücü, kalem ve kağıttan daha faydalı olan mobil cihaz kullanımına hızlı bir geçiş yapıyor. Eski çalışanlar artık emekliye ayrılıyor ve ortalama yaşı 50+ olan iş gücü, çok daha deneyimsiz ve farklı çalışma alışkanlıkları olan 20’li yaşlardaki bir kitleye kayıyor.

Kurumlar için AR’ın Faydaları

Kurumlar; çalışanları için AR ile uygulamalar ve platformlar kullanarak fiziki çevreyi sanal nesnelerle kaynaştırabiliyor. Böylece tesis genelindeki her bir makine ve sürecin geniş bir görünümü elde edilebiliyor. Geliştirilen yeni özel araçlar, içlerinde neler olduğunu görebilmeleri için bir kabine, makine veya linkin gerçek zamanlı bilgilerini ise çalışanların parmak uçlarına taşıyor. Bu sayede sorunun tespiti ve çözümü için büyük kolaylık sağlanıyor.

Geleneksel bir senaryoda; makineyi kapatmak, kabini açmak, problemi bulmak ve çözüm üretmek için kullanım kılavuzunu bulmak gibi işlemler bolca zaman ve emek gerektirir. Tüm bunların sonunda ise iş kesintisi ve üretim kaybı kaçınılmazdır.

Artırılmış Gerçeklik çözümleri ile tüm bu adımlar (bir iPad’i makineye doğrultmak ve uygulama ile etkileşim kurmak) hızlı ve kolayca atılabiliyor. iPad’in kamerası kullanılarak makinenin modeli hemen tanınıyor. Önemli bilgiler birbiri ardına sıralanıyor ve bunu yaparken Artırılmış Gerçeklik kullanarak fiziki ortam ile soyut nesneler aynı ekranda birleştiriliyor.

Bir dokunuş ile kullanıcı gerçek zamanlı olarak veriye, diyagramlara, talimatlara ve daha fazlasına ulaşıyor. Bakım sürecinde kaybedilen saatler ise artık dakikalara inebiliyor. Çalışanlar işlerine daha çabuk dönüyor. Bakım süreçleri insan hatalarına fazla pay bırakmadığı için daha verimli hale geliyor. Aynı zamanda işçi emniyetini daha az riske atıyor.

Sanayi iş gücünde yaşanan süratli yaş değişimi yüzünden Artırılmış Gerçeklik gibi yeni teknolojiler daha da önem kazanıyor. Yeni genç çalışanların iş ortamına hızlıca adapte olabilmelerini sağlayan bu tür araçlar kurumsal bağlılığı güçlendiriyor. Bununla birlikte, kullanılan cihazlara günlük yaşamlarından aşina olan genç çalışanlar için mevcut süreçlere uyum sağlamak kolaylaşıyor, tüm süreç daha hızlı ilerliyor.

AR destekli bakım süreçleri daha verimli, insan hatasına daha az meyilli ve geleneksel bakım yöntemlerinden çok daha güvenli. Artırılmış Gerçekliğin endüstrideki rolü oyun değil, gerçekliğin ta kendisi!

Yorum ekle