Sensormatic Blog

Doğru Veri Yatırımıyla Verimlilik Artışı Yakalamak Mümkün

Her ne kadar son araştırmalar önümüzdeki 10 yılda iş üretkenliğini artıracak en en büyük faktörün bulut teknolojisi olduğunu gösterse de, hâlâ pek çok şirket bu yönde bir adım atmış değil. Fakat ne yazık ki üretkenliğin önünde büyük engel oluşturan mevcut eski sistemler, “çalışıyorsa dokunma” mantığının bir eseri durumunda. Şirketlerin varolan fonksiyonel işleyişleri yeni bulut teknolojisiyle değiştirmekte isteksiz olmalarına rağmen bulut verimliliğinin daha iyi anlatılması büyük önem taşıyor.

Bulut tabanlı kurumsal hizmetler ve platformlarını kullanarak finans modernizasyonuna toptan bir yaklaşımı benimseyen şirketler şimdiden son derece kazançlı üretim iyileştirmeleri ve yeni iş anlayışları elde ettiler. Sonuç olarak, her zaman etkin olan ve her an değişen bir ekonomide, büyüyebilmek için gerekli temellere sahip olmak bunu gerektiriyor.

Bulut tabanlı kurumsal çözümler yaygınlaştıkça; veriye, güvenliğe, kullanıcı deneyimine, planlamaya ve bütçelemeye müşterek bir yaklaşımın sahip olduğu değer de gerçekten daha belirgin hale geliyor. Küçük boyuttaki şirketler, birden fazla sistemleri yönetebilecek BT kaynaklarına sahip değiller. Büyük şirketler ise ortak bir veri ve güvenlik modeli, tutarlı bir kullanıcı deneyimi ve müşterek bir inovasyon döngüsü paylaşan bulut hizmetlerinin kazandırdıklarını yeni yeni fark ediyorlar.

Birleşik bulutun faydaları

ERP, EPM ve SCM entegrasyonuna sahip bir birleşik bulut platformu kurmanın, kurumsal verinin sistemler arasında kolayca dolaşmasını iman vermek ve veri kalitesini artırmak için tek bir doğruluk kaynağı sağlamak gibi açık faydaları bulunuyor.

Fakat, özellikle iş performansını artırmaya hitaben bir tümleşik platform kurma yönünde iki önemli gelişme yaşanıyor: Birincisi, karar kılmada rehberlik yapmak ve görevler arasında bilgilendirme sağlamak için artık daha fazla şirket lideri hem (nakit akışı ve kâr marjı gibi) finansal anahtar performans göstergelerini (KPI), hem de kullanıma hazır anahtar performans göstergelerini (ürün talebi ve tedarikçi riskleri gibi) benimsiyor.

Bu entegrasyonu pürüzsüz yapan şey, bulut uygulamalarını destekleyerek bilginin tutarlı bir biçimde şekillendirilmesini sağlayan sıradan bir üstveri (metadata) dizisi. Verinin hazırlanmasına ya da çevrilmesine gerek yok ve bu da finans çalışanları için büyük fayda sağlıyor.

İkincisi, finans çalışanları için ERP, EPM ve SCM hizmetlerinden oluşan bir birleşik bulut platformuna sahip olmak, teknoloji gelişirken ve değişirken şirketinize gerçek bir değer katıyor. Bilhassa yapay zeka ve otomatik öğrenme ile harmanlanmış yeni işlevlerin kullanımı önem taşıyor.

Bulut platformu üzerindeki standartlaştırma ile yeni özelliklere erişmek için yıllarca beklemek yerine, yeni inovasyonlar size otomatik olarak gönderiliyor. Bu güncellemelerin aynı sağlayıcıdan gelmesi, bulut portföyü üzerindeki tüm süreci basitleştiriyor, aynı platformda ve aynı inovasyon döngüsünde olduğunuzdan emin olmanızı sağlıyor. Ayrıca, tüm uygulamalarda modern ve tutarlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olamak, eğitim masraflarında tasarruf yapmanızı ve üretkenliği artırmanızı sağlıyor.

ERP, EPM, müşteri deneyimi ve beşeri sermaye yönetimini (HCM) bütünleştiren birleşik bulut platformunu kullanılarak oluşturulan standartlaştırma ile  e-çözümler önemli düzeyde bir üretkenlik artışı elde etti.

Birleşik bulut platformu üzerinden standartlaştırma sayesinde uçtan uca büyük dönüşümsel inisiyatiflerde başarılar elde etti. Bu başarılar arasında,  müşterilerin hizmetlerini satın alırken daha iyi bir iletişim kurabilmeleri için tasarlanmış kullanışlı arayüz büyük paya sahip.

Birleşik bulut platformu sayesinde fazladan ufak bir masraf yaparak kolayca şirket ölçekleme yapılabilir.

Tümleşik bulut platformu, finans liderlerine, yeni bulut modelindeki değerini kanıtlamış olan 360 derecelik süreç takibi olanağı sağladı. Siparişler, tedarik, teslim süreleri, yenilemeler, sözleşme esası, sözleşme süresi, müşteri kaybı oranı, zamanlı sermaye gereksinimleri (talep beklentileri gibi), faturalama gereksinimleri/çizelgeleri ve şelale modeli çizelgeleri; uzman ekipler tarafından incelenmekte olan KPI’lardan sadece birkaçı. Sermaye harcamaları da takip ediliyor ve bunun içinde yeni veri merkezleri, tedarik ve talep tahminleri yer alıyor.

Yeni verimlilik alanları ve anlayış

Bulut müşterileri ayrıca bir birleşik bulut platformu ile belirgin üretkenlik gelişimleri de elde ediyorlar. Enerji piyasası için tam hizmet sağlayan bir jeofizik şirketi olan FairfieldNodal, içinde CRM, ERP, HCM ve SCM hizmetlerinin bulunduğu eksiksiz bir bulut desteğini kullanmaya başladı. Artık, normalden yüzde 50 daha az bir iş gücüyle her zamankinden daha fazla işlem gerçekleştiriyor.

Blue Shield California ise kendi çapında ERP ve HCM hizmetlerinin buluştuğu bir bulut platformuna sahip. Elde ettiği daha sezgisel arayüz sayesinde eğitim masraflarından 600 bin dolarlık bir tasarruf sağlayan şirketin liderleri, en iyi endüstri yöntemlerine ve tutarlı inovasyona erişmekten son derece memnunlar.

Birleşik bir bulut platformu kullanımıyla oluşturulan üretkenlik artışı etkileyici olsa da, Ozzimo’ya göre kurumsal liderlerin göz ardı etmemesi gereken bir başka verimlilik unsuru daha bulunuyor: İnsanlar. Ozzimo, bulut ERP ile birleşik bulut EPM ve diğer sistemleri benimsemiş olan CFO’larla konuştuğunda çeşitli benzerlikler gördüğünü söylüyor. Bu liderlerin hiçbiri bu ölçüde bir radikal verimlilik artışı elde edeceklerini ve artan iş gücünü stratejik girişimlere böyle yoğunlaştırabileceklerini beklemiyorlardı.

Ozzimo: “CFO’lar, bulut kurulumundan en iyi ölçüde faydalanabilmek için doğru yeteneklere sahip doğru çalışanlar bulundurduklarından emin olmalılar. Eğer durum öyleyse, olağanüstü bir verimlilik artışı elde edecekler çünkü yetenekler (arasında veri analizi, görselleştirme, C-düzeyi rehberlik hizmetleri ve branş ortaklığının bulunduğu) doğru alanlara kaydırılacaklar.

Yorum ekle