Sensormatic Blog

Endüstriyel IoT Teknolojileri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kol saatlerinden akıllı şehirlere, toplu taşımadan ev ısıtma sistemlerine pek çok alanda cihazların birbiriyle konuşmasını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), endüstriyel alanda üretim ve tedarik zincirini daha verimli hale getiriyor.

Nesnelerin İnterneti, internet aracılığıyla birbirine bağlanan akıllı cihazlarda verilerin kontrol edilmesini ve uygulama sürecinin istenilen şekilde yürütülmesini sağlayan bir teknoloji. Örneğin ev içi ortamlarda ısıtma ve aydınlatma sistemleri, güvenlik ve alarm sistemleri ya da bebek odası gereçlerinde Nesnelerin İnterneti teknolojilerine rastlamak mümkün. Ev otomasyon sistemlerinde akıllı nesneler, internet bağlantısı sayesinde veriyi kullanıcıya aktarıyor ve geri dönüşe göre istenilen değişiklik gerçekleşiyor. Bir diğer örnekte kişi uzaktan kontrolle evinin sıcaklığını ayarlıyor ve işinden döndüğünde istediği ortam sıcaklığını bulabiliyor.

IIoT yani “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” ise Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin endüstriyel uygulamalarına atıfta bulunmak için kullanılan bir terim. Fabrikalardaki makinalardan otomobillerdeki motorlara kadar pek çok endüstriyel yapı, gelişmiş sensörlere sahip kablosuz teknolojilerle donatılıyor. IIoT sayesinde çeşitli sektörlerden kapsamlı veriler toplanıyor ve bu veriler anlamlandırılarak üretim, depolama, sipariş hazırlama gibi pek çok süreç daha verimli ve hızlı biçimde tamamlanıyor.

Süreç otomasyonu ile endüstriler seviye atlıyor

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti için en iyi kullanım örneklerinden biri, farklı sektörlerde verimlilik sağlayan otomasyon süreçleri olmuştur. Bulut bilişim sistemleri aracılığıyla birbirine bağlanabilen akıllı sensör ağları yardımıyla, endüstrideki bir dizi önemli süreç otomatik hale geldi ve üretkenlikte yeni bir seviyeye ulaşıldı. Otomasyon ile sürecin her bir adımında daha iyi kontrol sağlanırken, işi yapmak için gereken kişi sayısı da önemli ölçüde azaldı.

Üretime katkı sağlayan IIoT çözümleri, iş zincirinin farklı bileşenlerini birbirine bağlama yeteneği ve entegre bir stratejik sistem oluşturabilmesiyle varlık izlemeyi çok daha kolay hale getirdi.  Böylece birden çok payda, süreç, iş gücü ve varlık izleme veri analitiği ile desteklenen dijital tabanlı IoT sistemlere bağlanıyor. Bu sayede makineler arası iş bölümü ve organizasyon sağlanıyor, ürün tasarım ve üretim planlaması kusursuz noktaya taşınıyor ve olası hata ve riskler henüz ortaya çıkmadan engellenebiliyor.

IoT özellikli çözümler, iş süreçlerini daha çevre dostu hale getirerek filo yönetiminde devrim gerçekleştirdi. IoT çözümleri, karbon emisyonlarının takibini kolaylaştırdı ve filonun hizmet durumunun daha yakından izlenmesine yardımcı oldu. Endüstriler sistem arızası, düşük pil, motor sıcaklığı veya bakım gibi ihtiyaçlar doğduğunda uyarı gönderen sensör donanımlı filolar oluşturabiliyor. Böylece filo yöneticileri elde ettikleri verilerle sistemlerin durumu hakkında içgörü sahibi oluyor ve doğru zamanda müdahalede bulunabiliyor.

Endüstriyel IoT’de öne çıkan teknolojiler

Şayet işinizi Endüstriyel IoT teknolojileriyle entegre hale getirmek istiyor ve verimliliğinizi artırmayı hedefliyorsanız, ilk adımlarda aşağıda sıraladığımız teknolojilere dikkat etmenizde büyük fayda olacaktır.

Sensör teknolojileri

Sensör verileri, endüstrilerin süreçlerine ilişkin önemli içgörüler elde etmesinde kritik bir rol üstleniyor. Uç nokta cihazlar ve kontrol cihazlarında iş süreçleriyle ilgili önemli verileri yakalamak ve bunları gerçek zamanlı olarak analiz etmek için sensörlerden faydalanılıyor. Bu nedenle, yakalanan veri akışının tutarlı ve doğru olması açısından sensörlerin güvenilir ve kaliteli olması kilit rol oynuyor. Dijital dönüşüm sürecinin yaşanmadığı ve geleneksel çözüme dayalı üretimi devam ettiren bazı endüstriler, kendileri için veri toplayan cihazlara sahip. Bu endüstrilerde IIoT’ye uyum süreci çok daha kolay oluyor.

Bağlantı teknolojileri

Endüstriyel IoT çözümleri, buluttan komutları iletmek ve almak için büyük ölçüde kablosuz teknolojilerden destek alır. Wi-Fi, Bluetooth, hücresel ağlar veya LPWAN teknolojileri, IIoT çözümlerinde tercih edilen kablosuz bağlantı teknolojilerinde başı çekiyor. Bu bağlantı teknolojilerinden her biri farklı kapsama alanı ve kapasiteye sahip olmasıyla her iş sektörü için uyarlanabilir çözümler içeriyor.

Ancak IIoT teknolojisinde kablolu bağlantı temelli kurulumlara da sıklıkla rastlanıyor. Üstelik kablolu bağlantı kurumları hem ekonomik hem de güvenilir olmasıyla öne çıkıyor.

Veri analizi için Endistriyel IoT yazılımları

Güvenilir ve kaliteli sensörler yanı sıra tercihinize göre kablolu ya da kablosuz güçlü bir bağlantı altyapısı kurmanız ardından sıradaki adım, IIoT ile elde edeceğiniz büyük veriyi analiz ederek anlamlandıracak doğru yazılım çözümünde karar kılmak. Endüstriyel IoT yazılımları donanım, erişim noktaları, veri ağları ve son kullanıcı uygulamalarının birbiriyle konuşmasına yardımcı olur. Böylece tüm veri ve komut yönetimi, gerçek zamanlı görev yönetimi ve veri görselleştirme yardımıyla gerçekleşir.

Endüstriyel IoT yazılımları veriler ve süreçler ya da uygulamalar arasında aracı görevi üstlenir. Bu noktada karşılaşılan en yaygın sorun ise her sektöre uygun yazılım çözümünün halihazırda bulunmaması.

Faaliyetleriniz ve üretiminize ilişkin olarak uçtan uca yazılım çözümünü kendiniz uyarlamanız ve kurulumunuzu buna göre uyarlamanız gerekebilir.

Yorum ekle