Sensormatic Blog

Enerji tesislerini korumanın 6 kritik aşaması

Enerji sektörü, can güvenliğinden mal güvenliğine hatta ülkelerin güvenliğine kadar etki alanının genişliğiyle korunması en öncelikli sektörlerden biri. Enerji üretim ve dağıtımında yaşanacak bir aksama zincirleme olarak ulusal güvenliğe kadar tüm toplumsal alanları etkileyebilir. Bu nedenle her tür enerji kaynağı ve tesisinin güvenliğinin sağlanması stratejik öneme sahip.

Çok sayıda giriş-çıkış nedeniyle aşırı hareketliliğe sahip olan kömür santrallerinin, genelde açık arazide yer alan rüzgâr santrallerinin ve korunması söz konusu olduğunda uluslararası hukukun bile devreye girdiği petrol ve doğal gaz kaynaklarının güvenliğini sağlamak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de tüm bu riskler nedeniyle çok kritik. Enerji santrallerinden nakil hatlarına kadar farklı tesislerin güvenlik risk ve ihtiyaçlarının analiz edilerek özel çözümler sunulması büyük önem taşıyor. Dilerseniz güvenliğin hayati derecede kritik olduğu enerji tesislerinde güvenliği sağlamanın 6 aşamasına yakından bakalım.

1.Riskler ve ihtiyaçlar iyi analiz edilmeli

Güvenlik riskleri yüksek, korunması çok daha büyük özen isteyen enerji tesislerinin güvenlik stratejisini belirlerken öncelikle olası tüm güvenlik riskleri ve bu risklere bağlı ihtiyaçların çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu analizi de elbette konunun uzmanı profesyoneller gerçekleştirmeli. İhtiyaçlar ve riskler analiz edildikten sonra çözüm tasarımı aşamasına geçilmeli.

2.İhtiyaca özel çözüm tasarımı ve sistem entegrasyonu

Enerji sektöründe üretim, dağıtım ve enerji nakil hatları faaliyetlerini kapsayan iş süreçlerindeki güvenlik riskleri ve ihtiyaçları analiz edildikten sonra sırada ihtiyaca özel çözümleri tasarlamak ve bunları birbiri ile entegre çalışacak şekilde planlamak gelmeli. Geçiş kontrol ve personel devam kontrol sistemleri, ziyaretçi takip sistemleri, video izleme ve yangın algılama çözümleri gibi birçok farklı sistem, korunacak alanın risk ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmalı ve birbirleri ile entegre edilerek proje hayata geçirilmeli. Ayrıca Uzaktan İzleme, insanlı güvenlik, itfaiye hizmetleri, risk danışmanlığı gibi farklı hizmet seçenekleri ile de olası tüm riskler kapsayıcı, önleyici ve bütünleşik bir yaklaşımla sunulmalı.

3.Geçiş kontrol sistemi çok kritik

Herhangi bir tesisin güvenliğinde bile izinsiz geçişlere izin verilmemesi gerekirken, hassasiyetle korunması gereken enerji tesisleri söz konusu olduğunda koruma seviyesi çok daha fazla olmalı. Geçiş kontrol güvenlik süreci enerji tesislerine özel katmanlı şekilde hazırlanmalı. Bu katmanlı yapı içeri izinsiz giriş çıkışı önlemenin ötesinde kime hangi alanlarda, hangi saatlerde dolaşım yetkisi verileceği detayında tasarlanmalı. Sadece izinli kişilerin ve araçların, izinli oldukları zaman süresince, bulunmaları gereken yerde olmalarını sağlayan bir geçiş kontrol sistemi kurmak kritik. Örneğin tesis içindeki özel alanlarda biyometrik sistemler ile koruma sağlanırken, geçiş kontrol sistemleri ile entegre çalışan video izleme sistemleri sayesinde insan ve araç girişleri ihtiyaca göre görüntülenebilir. Bu iki örnek dışında yine pek çok faklı elektronik güvenlik teknolojileri ile entegre çalışacak şekilde tasarlanan geçiş kontrol çözümü sayesinde tüm riskli alanları denetim altına almak ve bu alanlardaki güvenlik önlemlerinin otomatik bir akış ile işlemesini sağlamak bu sayede insani hataları en az indirerek güvenliği sağlamak mümkün.

4.Akıllı kameralar 7/24 görevde

Kurulan entegre elektronik güvenlik sistemleri kötü niyetli kişiler ya da izinsiz giriş yapmak isteyenler üzerinde her zaman caydırıcı bir etki yaratır. Bu caydırıcılığı sağlamada güvenlik sağlanacak alana yerleştirilen akıllı kameraların payı büyük. Akıllı kameralar, sahip oldukları video analiz algoritmaları ile alandaki hareketleri otomatik algılar ve potansiyel tehlikeleri güvenlik biriminin ekranına gerçek zamanlı olarak aktarır. Bu noktada uzaktan sesli anons sistemiyle şüpheliye sözlü bir uyarı yapılabilir. Bu anons, oraya kazara girmiş olan bir kişinin oradan hızla uzaklaşmasını sağlarken, kötü niyetli kişi ya da gruplara ise ‘Güvenlik güçlerinin sizden haberi var, müdahale etmeden burayı hemen terk edin’ uyarısını yapar.

5.Açık ve geniş arazilere proaktif izleme çözümleri

Açık arazide bulunan rüzgâr santrallerinde ve güneş enerjisi santrallerinde güvenlik, sınır çitleri üzerine yerleştirilen gece görüşlü ve analizli kameralar ve sesli uyarı cihazları ile sağlanmalı. Bu çözümlerin video analiz özelliği sayesinde yetkisiz giriş ya da amaçsızca dolaşan şüpheli şahıslar anında belirlenerek Uzaktan İzleme Merkezi’ne raporlanabiliyor. Böylece insan gözünden kaçabilecek detaylar anlık olarak operatörlerle paylaşılıyor ve proaktif şekilde önlem alınması ve müdahale edilmesi sağlanıyor.

Petrol ve doğal gaz kaynaklarının olduğu bölgelerdeki tesisler video analiz özellikli kamera sistemleri ile korunuyor. Ayrıca doğalgaz ya da petrolün boşaltıldığı limanlar ve tesislerde patlamaya karşı dayanıklı güvenlik kameraları kullanılıyor. Geniş alana yayılmış olan bu tesislerin güvenliğini artırabilmek ve kör nokta bırakmamak adına termal ve hareketli kameralar da tercih ediliyor. İletişim ve enerji kablo hattı kurulması mümkün olmayan arazilerde, güneş enerjisi ile çalışan mobil elektronik güvenlik sistemleri ile hizmet verilebiliyor.
Ayrıca yüksek güvenlik ihtiyacı olan alanlara giriş-çıkışlar, parmak izi, iris ve yüz tanıma gibi kişiye özel, benzersiz fiziksel özellikler kullanılarak yapılıyor.

6.Yangın riskine karşı özel ekip ve projeler

Tüm enerji tesislerinde ihtiyaca özel yangın algılama teknolojileri entegre ediliyor. Eğer tesiste profesyonel bir yangın ekibi yoksa yangına ilk müdahale yine ilk başta güvenlik tasarımında kurgulanacak arama, kurtarma ve gözetmen hizmetlerinin de olduğu tesise özel projelerle sağlanabiliyor.

Enerji tesislerinin güvenliğini sağlamak için risk analizi yapmak, doğru ürünleri seçmek ve ihtiyaca uygun şekilde birbiri ile entegre etmek büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bir projenin konunun uzmanı profesyoneller ile birlikte özenle tasarlanması gerekiyor.

Sensormatic olarak biz de enerji sektöründe üretim, dağıtım ve enerji nakil hatları faaliyetlerini kapsayan iş süreçlerindeki güvenlik risklerini ve ihtiyaçlarını analiz ediyor, çevre güvenlik sistemleri, geçiş kontrol ve personel devam kontrol sistemleri, ziyaretçi takip sistemleri, video izleme çözümleri gibi birçok farklı sistemi, müşterilerimizin risk ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlayarak hayata geçiriyoruz.

Yorum ekle