Sensormatic Blog

Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi (PSIM)

Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi (PSIM)
Günümüzde güvenlik, organizasyonların en önemli öncelikleri arasındadır. Hem kamu hem de özel sektörde riski azaltmak, entegrasyon ve yatırım geridönüşünü (ROI) hızlı bir şekilde sağlayabilmek her zamankinden önemli hale gelmiştir. Eski yaklaşıma göre organizasyonlar güvenlik altyapılarını kuvvetlendirme konusunda yatırıma yöneltilirken artık yatırımın geridönüşünü gerçekçi bir şekilde alabilmek ve akıllı sistemlerle hızlı sonuçlar sağlamak öncelikli konuma gelmiştir.
Teknolojinin hızlı gelişimi neticesinde artık birkaç yıllık sistemler dahi eski denilecek konuma gelerek bilgiyi istenildiği şekilde işleyebilme konusunda eksiklik yaşabilmektedir. Şimdiye kadar güvenlik alt sistemleri arasındaki entegrasyon asgari düzeyde tutularak süreçlerin daha çok elle yürümesi sağlanıyordu. Bu durum; işletmeler için ciddi bir vakit kaybı, operasyonlarda insana bağımlılık ve aksama, teknolojik altyapıyı iyi tanıma gereksinimi gerektirmesi neticesinde hızlı hareket edilmesi gereken tehdit durumlarında sıkıntı yaratıyordu.
Güvenlik ihtiyaçlarının karmaşıklaşması fiziksel güvenlik bilgi yönetim sistemlerinin doğuşunu hazırlamıştır. Birçok alt güvenlik sisteminin tek noktada entegrasyonu ve güvenlik konusundaki bütüncül ve kapsamlı yaklaşım, PSIM çözümlerinin başarısı olmuştur. PSIM çözümleri sayesinde sistemlerden toplanan çok sayıdaki saf veri işletmenin işine yarayabilecek anlamlı ve işlenebilir veri haline gelmektedir.

PSIM Konsepti
PSIM çözümlerinin birincil amacı birden fazla güvenlik sistemini entegre çalışır hale getirmektir. İzleme merkezi bulunmayan ya da sayısını düşürmeye çalışan işletmeler için bu çözüm, taleplerini karşılar niteliktedir. Alt güvenlik sistemlerinden gelen veriler işlenerek güvenlik operatörlerinin kolay aksiyon alabilecekleri bir formata dönüştürülür. En önemlisi bilgi, anlaması ve kullanması kolay bir pakete dönüşerek olay esnasında doğru aksiyonun alınması sağlanır. Raporlama altyapısı sayesinde operatörün olaylar esnasındaki verimliliği ölçülerek somut bir performans değerlendirmesi gerçekleştirilir.
Birçok sistemden gelen onlarca verinin kolay okunabilmesi, ancak PSIM gibi esnek ve tek noktadan izlenebilir bir çözüm ile mümkün olabilir. Farklı noktalardan alınan veriler yalnızca birleştirilmekle kalmaz, aynı zamanda aralarında bağ kurulur. Bir PSIM çözümü, birden fazla noktadan alınan verileri analiz ederek birbirine bağlar, mantıksal süreçleri işletir ve anlamlı bir çıktı sunar.
Sonuç olarak, üretilen veri; anlaması, görüntülemesi ve analiz etmesi kolay bir hale gelir. Operatöre sunulacak olan arayüzün basit ve anlaşılır olması önemlidir. Kendi içinde detaylara sahip her sistem operasyonel uzmanlık ve eğitim gerektirir. Operatörler, PSIM sayesinde tüm sistemlerde uzmanlığa ihtiyaç duymaz ve yalnızca işe yarar bilginin aktığı, tek noktadan izlemeye sahip olurlar.

PSIM Çözümünün Sağladığı Katma Değerler:
• Birbirinden bağımsız sistemlerden alınan bilgileri birbirine bağlayarak tek bir arayüz üzerinde anlamlı verilerin görüntülenmesi
• Operatör arayüzünü basitleştirip tek arayüze indirgeyerek farklı güvenlik sistemlerinde duyulan uzmanlık ihtiyacını asgari düzeye indirme
• Süreç ve olaylara verilen tepkilerin, işletmenin ihtiyaç duyduğu iş akışı ve süreç çizelgesi çerçevesinde gerçekleşmesi
• Operatörü, analiz modülleri sayesinde kaçırmış olabileceği olay durumları ile ilgili bilgilendirme
• GIS harita entegrasyonları sayesinde olay lokasyonlarının canlı takibi
• Operasyonel iş akışının takip edilebildiği özelleştirilebilir arayüzler
• Yeni entegre edilmesi muhtemel sistemlerle ilgili geliştirme konusunda açıklık
• Personelin olaylara verdiği tepki süresi ve iş akışı takibinin ölçümü ile somut performans değerlendirmesi

Yorum ekle