Sensormatic Blog

Pazarlama Planı Nedir, Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Pazarlama Planı Nedir, Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Şirketi ayakta tutan en önemli yapı pazarlama stratejileri olduğundan “gelecekteki davranışlara açık bir rehber”  niteliğindeki pazarlama planı ve pazarlama yöntemleri son derece önemlidir. Pazarlama planı sayesinde şu an neredeyiz, hangi işte olmalıyız ve oraya nasıl ulaşmalıyız sorularının cevabı bulunur ki bu sorular, başka soru işaretlerinin gündemde olmasının önüne geçecektir.

Pazarlama planı nedir

Post modern pazarlama sayesinde pazarlamanın ayrılmaz bir parçası haline gelen pazarlama planı; değişkenlerin analiz edilerek, ürün ya da hizmetlerin tüketiciler tarafından uygun şekilde kabul görmesini sağlamaya ve hedeflenen satış miktarına ulaşmaya yönelik araştırmalardır.

Tanımdan anlaşılacağı üzere pazarlama planı, ürün ya da hizmetin tanıtılması ve pazarda alacağı pay üzerine kuruludur ve potansiyel müşteriler çerçevesinde hazırlanır. Pazarlama planının amacı, potansiyel müşterilere ürün veya hizmetin tanıtılmasını sağlamak ve potansiyel müşterileri satın almaya ikna ederek gerçek müşteri olmasını sağlamaktır.

Pazarlama planınızı işletmenin büyüklüğü doğrultusunda gerçekleştirmeli ve en az üç ayda bir, mümkünse her ay gözden geçirmelisiniz. Performans ölçümlemesi yapmak için gerçekleşen rakamlar ile hedeflenen rakamlar arasında kıyaslama yapın. Pazarlama planınızı en az bir yıllık yapmalısınız.

Pazarlama planının aşamaları

İdari özet, görevler, durum analizleri (firma, müşteri, rakip, ortaklar analizi), pazarın bölümlendirilmesi, alternatif pazarlama stratejileri, seçilmiş pazarlama stratejisi (ürün, fiyat, dağıtım, tanıtım) ve gelir ve gider tahminlerinden oluşan kısa ve uzun vadeli tahminlerden meydana gelir. Pazarlama planı hazırlarken en yaygın kullanılan yöntem, SWOT Analizi olup bu yöntem, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini; iç ve dış çevrenin ortaya çıkardığı fırsat ve tehditleri belirleyen stratejik bir tekniktir.

En sık yapılan pazarlama hataları; hedef kitle belirlememek veya hedef kitleyi yeterince tanımamak, tüketicilerin beklentisinden bihaber olmak, kısıtlı bütçe olduğu halde tüm kanallarda aktif olmaya çalışmak, başkalarını örnek almak yerine taklit etmek, marka konumunu ve kimliğini belirlememek, bütçe planı yapmamak ve tüm yeni yöntemlere el atmaya çalışmaktır. Bu hataların önlenmesinde doğru hazırlanmış bir pazarlama planının önemi büyüktür. İyi bir pazarlama planı, misyon, vizyon ve değerler ile bütünleşmiş olmalıdır. Stratejik pazarlama planlama süreci, üretim ile tüketim bağlantısını sağlar.

Pazarlama Yöntemleri nelerdir

Pazarlama kavramı, sürekli gelişen ve değişen bir kavram olduğundan zamanla değişim geçirip alt kategorilere ayrılan pek çok pazarlama yöntemi vardır. Bununla birlikte, sıklıkla tercih edilen 7 temel pazarlama yöntemi bulunur. Pazarlamanın 7 efektif yolunu uygulamak, kısa, orta ve uzun vadede yapılan işlem sayısını ve müşterilerinizi önemli oranda arttıracaktır. 7 temel pazarlama yöntemi şöyledir:

  1. Kullanıcı Dostu Web Sitesi

Web siteleri, firmaların adeta yüzüdür. Bu nedenle web sitesi, gereksinimleri karşılamanın dışında sade ve çekici olmalı, müşteriyi satın almaya yönlendirmelidir. Web sitesi, işlerinize verimlilik katacak önemli bir araçtır. Çözüm arayan motive olmuş bir kitleye ulaşmanız için web sitenizin değerini artırmalı, bunun için ise Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelen SEO çalışması ve Arama Motoru Pazarlaması (SEM) yapmalısınız.

  1. Sosyal Medya Pazarlaması

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Tüketicilerin yüzde 37’sinin sosyal medya ağlarında bir sonraki satın almaları için ilham alması, sosyal medyanın kazançlı bir pazarlama kanalı olduğunu gösteriyor.

  1. İçerik pazarlaması

Araştırmalara göre internet kullanıcılarının yüzde 77’si blog okuyucularıdır ve kullanıcılar sevdikleri blogların önerilerini temel alarak alışveriş yapma davranışı geliştirmişlerdir. Bu nedenle işletmeler için en göze çarpan pazarlama kanallarından biri içerik pazarlamadır.

  1. Eposta Pazarlama

E-posta pazarlama yöntemi, pazarlama dünyasında değerini kanıtlamış ve birçok işletmenin satışlarını artırmasına yardımcı olmuştur. E-posta sayesinde sadakat, güven ve marka bilinirliği yaratabilirsiniz.

  1. Gerilla Pazarlama

Yeni kurulan ve reklam bütçesi düşük olan markaların rekabet ortamında fark yaratması sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bu noktada Gerilla pazarlama devreye giriyor. Gerilla pazarlama, beklenmeyen yerlerde, beklenmeyen zamanlarda alışılmışın dışında taktiklerle yürütülen pazarlama kampanyalarına verilen isimdir. Gerilla pazarlama, Jay Conrad Levinson’un geliştirdiği bir yöntemdir.

  1. Ağızdan ağıza pazarlama

WOM (Word of Mouth) yani ağızdan ağıza pazarlama, başkalarının fikirlerine önem veren Türkiye’de bütün ülkelerde olduğundan daha güçlü bir şekilde işler. Araştırmalara göre olumlu deneyimlerin paylaşılma oranı yüzde 3, olumsuz deneyimlerin paylaşılma oranı yüzde 90’dır. Bu durum ağızdan ağıza pazarlamanın tehlikeli bir zemin olduğu algısını oluşturmuştur. Bununla birlikte markanın arkasında güçlü gönüllülerin oluşabilmesi için gerçek müşteri memnuniyeti bir ihtiyaçtır ve bu pazarlama yöntemi, aldatıcı olması ihtimali son derece düşük olan doğal bir yöntemdir.

  1. Basın bülteni

Yerel medya ile temas kurup basın bültenlerinizi yayımlamalarını sağladığınızda işletmenizin reklamını yapmış ve online görünürlüğünüzü arttırmış olursunuz.

Yorum ekle