Sensormatic Blog

RFID Teknolojisine Giriş

RFID Teknolojisine Giriş

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID) teknolojisi, kişilerin ya da nesnelerin, dokunmadan, belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır. Günümüzde RFID teknolojileri, dünya genelinde ve ülkemizde yaygınlaşmakta ve birçok sektörde kullanılmaktadır. Otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakende, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi birçok sektörde geniş uygulama alanlarında yaygınlaşmıştır. RFID ilk bakışta Barkod teknolojisinin yerini alacak gibi görünse de, taşıdığı gelişmiş özellikler sayesinde çok daha fazlasını sunar. RFID teknolojisinin merkezinde veri depolayabilen etiketler bulunur. Bu etiketler sahip oldukları benzersiz kimlik numaraları ile birçok seviyede takip edilebilir. Etiketlerin üzerlerinde bulunan mikroçiplere binlerce defa veri yazılabilmesi, çok sayıda etiketin aynı anda, görüş açısı olmadan metrelerce uzaktan okunabilmesi, son geliştirilen modelleri ile birlikte suya ve sıcağa karşı dayanıklı olması başlıca gelişmiş özellikleri arasındadır.

Bugün Google arama motoruna RFID yazdığımızda karşımıza milyonlarca link çıkar. Nedeni oldukça basit. Günümüzde RFID teknolojisi bir alternatif olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiş durumdadır. RFID Teknolojisinde yıllardan beri süre gelen belirsizlikler çözüldü. UHF Gen 2 standardının kabul edilmesi ve teknolojik gelişmelerin sağladığı birçok avantaj bunda rol oynadı. Artık teknoloji üreticileri bu standartlar kapsamında geliştirmelerini yapmaktadır.

Araç tanıma sistemleri, günümüzde kullanılan köprü geçiş sistemleri olan OGS, HGS, birer RFID projesidir. RFID teknolojisi, Demirbaş Takip, Hasta Takip, Personel Devam Takip gibi Sistemler, Yolcu Taşıma Kartları ve yukarıda saydığımız konular dışında özelleştirilmiş yüzlerce alan veya konu için kullanılmaktadır.

UHF Gen 2 standardının kabul edilmesi ile, RFID için teknolojik gelişmeler baş döndürücü hıza ulaşmış durumdadır. Gelişen teknoloji maliyetleri azaltırken, etiketlerin uygulama alanlarını da artırmıştır. Bu da, RFID teknolojisinin başka sektörlerde de kullanımının yolunu açmıştır.

İnternet ile değişen alışkanlıklarımız tüketim hızını katlayarak arttırdı. Bununla birlikte üretim hızları da arttı ve mevcut teknolojilerle sağlanan verimlilik üreticilerce yetersiz olmaya başladı. Satış kanallarının da artması ile envanter yönetimini en önemli konulardan biri haline getirdi. Bunu en başından öngören perakendecilerden Amerika’da Wal-Mart ve Avrupa’da Metro Grubu, teknoloji firmalarını harekete geçirdi. Perakende devleri gerçek zamanlı, yüksek doğrulukta envanter bilgisine ulaşmanın RFID Teknolojisi ile başarılabileceğini düşünerek bu yatırımları yaptılar. Uzun bir süredir bu büyük perakendeciler, tedarikçilerinden RFID etiketler içeren ürünler sağlamasını zorunlu kıldı.

Çok kanaldan satış yapmak için, perakendecinin ürünlerinin sayısını anlık olarak ve yüksek doğrulukta bilmesi gerekir. Gerçek zamanlı stok bilgisine sahip olmak, taleplere hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

Büyük perakendecilerin ivme kazandırdığı RFID teknolojisi, günümüzde perakende sektöründe belli standartlara ulaşmış durumdadır. RFID Projeleri, RFID etiket ve donanımlarının azalan maliyetleri ile birlikte tüm perakendeciler için uygulanabilir seviyeye gelmiştir.  Perakendecilere katma değer sağlayacak birçok proje dünyada aktif olarak kullanılmaktadır.

RFID teknolojisine giriş yaptığımız bu yazıyı takip edecek yazılarımızda RFID teknolojilerine, kullanım alanlarına ve bazı örnek uygulamalara detaylı olarak değineceğiz.

Yorum ekle