Sensormatic Blog

Yerel Olarak Kayıt Yapın, Merkezden Görüntüleyin, Uzaktan Yönetin

Yapılan araştırmalara (Forbes Insights) göre, şirketlerin birçoğu sahip oldukları güvenlik kamerası ve izleme sistemlerini tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanmıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin büyük bölümü (yüzde 58) güvenlik kamerası sisteminin izlenmesi gereken değerli varlıklarının yarısından azını takip ettiğini belirtiyor. Özellikle baz istasyonu ya da elektrik santrali gibi varlıklara sahip olan şirketler uzak konumlarda bulunan bu varlıklarını güvenlik kamerası sistemleriyle kapsamada büyük zorluklar yaşıyor.

Yine aynı araştırmaya katılanların büyük bir bölümü (yüzde 66) güvenlik kamerası ile takip edilen yerlerin yarısından daha az bir bölümünün güvenlik personeli tarafından aktif olarak izlendiğini belirtiyor. Bunun en büyük nedeni ise bu şirketlere göre izleme maliyetinin yüksek olması (yüzde 52).

Her ne kadar bu şirketler izleme maliyetlerinin yüksek olduğunu düşünseler de dijital video teknolojilerindeki gelişmeler aktif izleme maliyetlerini azaltırken verimliliği artırıyor. Ayrıca yine bu teknolojik gelişmeler, uzak konumlarla olan genişbant bağlantılarının artık daha da uygun fiyatlarla kurulabilmesini sağlıyor. Ağ üzerine akıllı kameraların ve cihazların yerleştirilmesi doğru videolara doğru zamanda erişilebilmesini sağlıyor.

Güvenlik kameraları ve izleme sistemleri ile uzak konumların güvenliğini sağlayın

Dağınık ve uzak konumlarda bulunan varlıkların yönetimi ve güvenliklerinin sağlanmasında güvenlik kameraları çok etkili bir yöntemdir. Bu konumlarda anlık olarak izlenebilmesini sağlayarak, merkezde bulunan personel güvenlik tehditlerine ve hatta operasyonel sorunlara hızlı ve uygun bir şekilde müdahale edebilir. Bununla birlikte sadece kameraların kullanılabilir hale getirilmesi yeterli değildir. Çünkü bazı durumlarda bu kameralardan alınan video görüntülerinin merkezi bir konuma aktarılması mümkün olmayabilir ve kaynakların israf edilmesi anlamına gelebilir.

Video görüntülerinin uzun mesafelerden aktarılması problemli ve çok maliyetli olabilir. Bantgenişliğinin yetersiz olması gibi sorunların dışında, gecikmelerdeki aralıklı artışlar ve aktarımdaki kopukluklar verilerin hızlı bir şekilde kaybolmasına neden olabilir. Video kaydının, kameralara mümkün olabildiğince yakın bir yerde yapılması veri kaybını büyük ölçüde azaltır. Ayrıca video analizi yapabilme yeteneği olan kameraları ve daha akıllı çözümleri bir araya getiren bir yaklaşım, daha ilk aşamada merkezi konuma gönderilmesi gereken veri miktarını büyük ölçüde azaltma fırsatı sağlar.

Video analizi ile teknik sorunların üstesinden gelin

Video analiz yazılımı, aktarılan video görüntülerini inceleyerek o anda neler olduğunun anlaşılmasını sağlar. Genel olarak, video analizi eylem gerektiren olaylarla ilgili olarak güvenlik personelini uyarmak için kullanılır. Bu sayede tüm kameraların sürekli izlenmesi ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırır. Video analizi ayrıca bantgenişliğinin ve depolama ihtiyaçlarının azalması için gerekli zekayı sağlar. Video analizinin güvenlik kamerasında ya da yakınında yapılması, tüm videonun analiz edilerek meta verilerle etiketlendikten sonra canlı olaylara bağlı olarak video görüntülerinin kayıt edip edilmeyeceğine akıllı bir şekilde karar verecek olan yerel video kaydedicisine gönderilmesini sağlar. Bu video kaydedilme süresini önemli ölçüde azaltarak herhangi bir kritik veri kaybı olmadan bantgenişliği ve depolama alanı ihtiyacını azaltır.

Daha da ötesi, video görüntülerinin uzaktan incelenmesi gerektiğinde meta veriler arasında hızlı bir arama yapılarak sadece ilgili videolar bulunarak araştırmayı yapan kullanıcıya sunulur. Bu sayede, sadece araştırma ile ilgili olan video görüntüleri uzak konumdan alınır. Yüksek çözünürlüklü kameralar, çok geniş bir alanı yüksek detaylarla kapsayabildiği için toplamda kamera sayısını azaltır. Fakat yüksek çözünürlüklü kameralar daha fazla bantgenişliği ve depolama alanına ihtiyaç duyduklarından özellikle sınırlı teknolojik kaynakların bulunduğu uzak konumlarda çeşitli sorunlar yol açabilir.

Uzak konumlarda bulunan çok sayıda güvenlik kamerası ve diğer cihazları kolayca yönetin

Tüm sistemlerin güvenli bir şekilde ve sürekli çalışabilmesi için sistemde bulunan güvenlik kameraları da dahil olmak üzere tüm cihazların “firmware” yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Yüzlerce hatta binlerce cihazın bulunduğu bir sistemde, her bir cihazın ayrı ayrı güncellenmesi büyük bir problem haline gelebilir. Kayıt yazılımındaki her güncelleme, kendisine bağlı olan kameraları sunucu güncellemesiyle birlikte gelen tüm Avigilon kamera modellerinin en son “firmware”leri ile güncelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem yöneticileri kayıt yazılımlarının güncellemelerini tek bir merkezi konumdan gerçekleştirebilir ve yönetebilir. Cihaz güncellemelerini belirli cihazlar için kademe kademe otomatik olarak yapılacak şekilde yapılandırabilir. Bu, sistem yöneticilerinin tüm sistemi tek seferde hızlı bir şekilde güncelleyebilmesini sağlar ve sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesini kolaylaştırır.

Tüm bunlara ek olarak, sistem yöneticileri sistemin her bir noktasını görebildikleri ve sistemdeki tüm cihazların gerektiği gibi çalıştığını kontrol edebildikleri bütünsel bir görünüme sahip olurlar. Herhangi bir sorun oluşması durumunda, uzaktan kolaylıkla müdahale edilerek sorun giderilebilir.

Güvenlik kamerası ile izlenen insanların gizliliğine önem verin

Kameralarla izlenen yasalara uyan kişilerin gizliliklerinin korunabilmesi için izleme sistemine erişebilenlerin erişim haklarını ve sistem üzerindeki yetkilerinin yönetilmesi önemli bir gerekliliktir. Binlerce cihazın bulunduğu bir sistemde, sisteme erişebilen yüzlerce kullanıcı bulunacaktır. Her bir konum ve cihaza erişimin ayrı ayrı yönetilmesi gibi bir durum söz konusuysa, kullanıcı rolleri ve bu kullanıcıların haklarını güncel tutmak oldukça ağır bir yönetsel yükün ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kullanıcıların haklarının farkı pozisyonlara geçtiklerinde hızlı bir şekilde güncellenmesi ya da işten ayrıldıklarında kaldırılmaları önemli bir gerekliliktir. Avigilon, tüm konumlar ve cihazlar için yöneticilerin kullanıcı erişim ve haklarını merkezi olarak yönetebilmesini sağlar. Ayrıca yönetici sorumluluklarının bölgesel ve diğer kriterlere göre dağıtılabilmesini sağlayarak yöneticilerin üzerindeki sorumluluğun azaltır. Buna ek olarak Avigilon, kullanıcıların büyük, dağıtık sistemlerde dahi ihtiyaç duydukları anda farklı konumlara ve cihazlara hızlı bir şekilde erişebilmelerini sağlar. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları konumları hızlı bir şekilde kolayca bulup erişirken; kayıt cihazlarının ve kameraların fiziksel kurulumlarına bağlı kalmadan mantıksal bir şekilde düzenlenmiş sadece kendilerini ilgilendiren bilgilere ulaşabilirler.

Uzak konumları izleme maliyetlerini azaltın

Avigilon çözümü, uzak konumlardaki güvenliği artırırken birçok açıdan maliyetlerin en uygun seviyede kalmasını sağlıyor. Ultra yüksek çözünürlüklü kameralarla daha az sayıda kamera kullanılarak çok daha geniş bir alan kapsanabiliyor. Bu, kurulum, lisans ve bakım maliyetlerini azaltıyor. HDSM 2.0 teknolojisi ve ağın uç noktalarında kayıt yapabilme özelliği bir araya geldiğinde imaj çözünürlüğü en üst düzeye çıkarken teknik gereksinimler ve özellikle depolama ile bantgenişliği maliyetleri azalıyor. Video analizi de işin içine girdiğinde, tek bir operatör 10 kat daha fazla ekranı izleyebiliyor ve güvenlik görevlisinin üzerindeki iş yükü önemli ölçüde azalıyor. Murphy kanunlarında bir olay olursa güvenlik görevlilerinin devriye gezmedikleri yerde olacağını yazar. Uzaktan izleme ve video analizi sayesinde potansiyel olarak maliyetleri azaltma fırsatı elde ederken, güvenlik görevlilerinin de hiçbir şeyi gözlerinden kaçırmayacaklarından emin olursunuz.

Sonuç olarak, uzakta bulunan birden fazla bölgeyi korumada üstesinden gelmeniz gereken birçok zorluk bulunur. Bu tarz yerlere güvenlik personeli yerleştirmek genellikle çok pahalıya gelir. Güvenlik kameraları, uzak bölgelerdeki ağ bağlantısı gibi BT kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle video görüntülerinin kaydedilmesi ve görüntülenmesi gibi çeşitli zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Diğer taraftan izlenmesi gereken çok sayıda bölge varsa artan cihaz sayısı ve sistemin karmaşıklığı, sistemin yönetiminde, bakımında ve doğru verileri görüntülemeye çalışan kullanıcılar için dahi zorluklar ortaya çıkarabilir. Avigilon, ağın uç noktalarında çalışan ultra yüksek çözünürlüklü kameralar, video analizi ve video kayıt cihazları ile bu sorunların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Depolama ve bantgenişliği gereksinimlerini en aza indirmek için tasarlanan sistem, yönetim ve bakım süresini azaltıyor. Tüm bunlar bir arada ele alındığında, Avigilon’un geliştirdiği sistem ne kadar uzakta olursa olsunlar varlıklarınızı uygun maliyetlerle koruyabilmenizi sağlıyor.

Avigilon H4 Edge Solution (ES) Kamera ailesi, yüksek çözünürlüklü video görüntüleri, kendi kendine öğrenebilme yeteneğine sahip video analizi, ağ üzerinden video kaydı yapabilme işlevselliği ve yerleşik Avigilon Control Center (ACC) video yönetim yazılımını bir araya getirerek hepsi bir arada bir güvenlik kamera ve gözetleme çözümü oluşturuyor.

H4 ES Kamera ailesi, video görüntülerini doğrudan yerleşik SSD sürücüye kaydederek ayrı bir ağ video kayıt cihazına gereksinimi ortadan kaldırarak kurulum ve sistem maliyetlerini azaltıyor ve Avigilon’un patentli “High Definition Stream Management (HDSM) ve Idle Scene Mode teknolojisini bir araya getiriyor. Birden fazla konumda bulunan varlıklarını izleme ve güvenliklerini sağlama ihtiyacı duyan şirketler için özel olarak tasarlanan ACC Edge Solution (ES) HD Recorder, video görüntülerinin kameraya yakın bir yerde depolayarak uzak konumların merkezi olarak izlemesiyle ilgili bantgenişliği sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu sayede, kaydedilen video görüntüleri merkezi konumdan uzaktan kolayca izlenebiliyor.

Yorum ekle